HIFK 06 - Stadens stolthet
Vi är ett lag på ca 30 spelare och spelar både på hobby och utmaningsnivå. Träningar har vi tre gånger i veckan (Väiski och Bollis). Träningarna är tvåspråkiga - kom med och pröva om HIFK är något för dig?

HIFK 06 - Stadens stolthet
Olemme noin 30 pelaajan joukkue ja pelaamme haaste ja harrastetasolla. Harjoittelemme kolmesti viikossa (Väiski, Bollis). Harjoitukset ovat kaksikieliset. Tule kokeilemaan jos HIFK on juuri sinulle sopiva joukkue?

Laji Fotboll jalkapallo
Kotipaikka Helsingfors - Helsinki
Jäseniä 37 (Pelaajalista)
Joukkue on avoin uusille pelaajille. Katso joukkueen ilmoitus pelaajapörssissä.
Hugo, profiilikuva
Hugo

Hej alla

Muutamat vanhemmat ovat kyselleet joukkueen kesän toiminnasta ja miettivät, mitä heidän pelaajansa haluavat tehdä syksyllä. Tässä muutama huomiota ja omia ajatuksia pelivastaavan ominaisuudessa:

1. Turnaukset: talvella vanhempainkokouksessa päätettiin, että red lähtee Alandia cupiin ja white pelaa Helsinki cupissa. Alandia cupissa pelataan kilpatasolla. Red on onnistuneen kevätkauden 2017 jälkeen noussut piirisarjassa kilpatasolle (taso 2/5), white jatkaa harrastetasolla (taso 5/5). Red oli Ahvenanmaalla omassa alkulohkossaan sijalla 5/8 kerättyään 9 pistettä: 4 selvää häviötä ja kolme voittoa eikä selvinnyt jatkopeleihin. Suoritus oli silti hyvä ja sekä pelaajat että valmennus oppivat paljon. Whitea ei ollut järkeä peluuttaa Alandia cupissa, koska taso on liian kova. Esimerkiksi muutamat whiten tasoiset Helsingin tai Uudenmaan piirin joukkueet hävisivät kaikki ottelunsa maalieroilla 74-1 ja 74-4. Tällaisten pelien pelaaminen voi olla melko huonosti motivoivaa. Helsinki cup on iso ja hieno turnaus, jossa white voi pelata sopivan tasoisia pelejä harrastetasolla. Toivottavasti mahdollisimman moni white-pelaaja pääsee mukaan. Jos niin ei käy, pitää täydentää red-joukkueesta. Koska tasona on harraste, ei silti ole reilua muita joukkueita kohtaan, jos otamme kovin monta red-pelaajaa mukaan. Yritetään silti saada hyvä ryhmä kasaan!

2. Red/white –jako: palloliiton ja piirin säännöt eivät rohkaise peluuttamaan pelaajia ristiin eri tasoilla ja joukkueissa. Ylemmästä sarjasta saa kerrallaan siirtyä max. 3 pelaajaa pelaamaan seuraavana päivänä alemman sarjan peliä; meillä muutama pelaaja on kevään mittaan hyötynyt tästä mahdollisuudesta. Valmennuksen kanssa myös kevään osalta sovittiin kolmen white-pelaajan pelaamisesta redissä silloin, kun siellä on pelipaikkoja vapaana. Pelaajan ajoittainen peluuttaminen normaalia ’tasoa’ ylempänä tai alempana perustuu aina valmennuksen näkemykseen, että pelaaja hyötyy tästä eli voi kehittyä enemmän. Red/white –jakoa rikotaan siis mahdollisuuksien rajoissa.

3. Miksi pelaajat ovat red tai white –joukkueissa? Taustalla on aina valmennuksellinen näkemys. Osa pelaajista on pelannut pitkään, ovat varsin kunnianhimoisia, keskittyvät harjoituksissa huolella ja harjoittelevat myös omalla ajalla ja/tai harrastavat myös muita lajeja. Joillakin on toisinaan vaikeuksia harjoituksiin keskittymisessä tai harjoitusten huolella tekemisessä. Joillakin pelikokemusta on vielä vähän. Osa haluaa ehkä ottaa treenit kevyemmin, ja tällöin harrastetason joukkue on oikea taso. Nämä erot on pakko huomioida harjoituksissa. Kunkin joukkueen pelaajien tulee myös oppia pelaamaan keskenään ja hitsautua joukkueeksi. Kun valmennus niin katsoo ja pelaaja itse on valmis, pelaaja voi vaihtaa joukkuetta. Tavoitteena on kehittää kumpaakin joukkuetta omilla ehdoillaan. Silti valmennus myös pitää molemmille joukkueille yhteisiä harjoitteita ja sekoittaa aika ajoin harjoitusryhmiä. Pyrimme Palloliiton ohjeiden mukaan löytämään aikoja, jolloin koko HIFK06 on yhdessä, esim. alkuverryttely, loppulämmittely, oma turnaus, syksyn Eerikkilän leiri, jne.

4. Red ja white ovat siis molemmat tärkeitä. Ikäluokka ei toimi budjettiteknisesti kovin hyvin liian pienenä ryhmänä. Koska pelaajien taito- ja kokemuserot vaihtelevat, on järkevää jakaa pelaajat kahteen erilliseen joukkueeseen. Jos pelaajia olisi n. 40, voisimme jakaa heidät kolmeen joukkueeseen.

5. Pelikausi: HIFK:n keväällä hyväksyttyjen sääntöjen mukaan kukin pelaaja sitoutuu koko kauteen (=kalenterivuoteen) kerrallaan myös maksujen osalta. Eli oletuksena on, että kaikki pelaajat palaavat harjoituksiin syyskauden alussa. Nähdään viimeistään syksyllä!

Hugo, profiilikuva
Hugo

Hi al

Some parents have asked about the team's summer activities and wondered what their players want to do in the fall. Here are some thoughts in the capacity of the one responsible for matches:

1. Tournaments: In the winter’s parents' meeting it was decided that red will go to the Alandia Cup and white will play in the Helsinki Cup. Alandia Cup is played on a highly competitive level. After a successful spring season in 2017, Red has risen to the ‘racing’ level 2/5 in the district series; white continues at the ‘hobby’ level 5/5. Red was in Åland's on the 5/8 place in its own group with 9 points: 4 clear losses and three wins. The performance was still good and both players and coaches learned a lot. For White it did not make sense to play in the Alandia Cup because the level is too hard. For example, a few teams in the Helsinki or Uusimaa district playing on white’s level lost all their matches with a goal difference 74-1 and 74-4. Playing such games can be very poorly motivating. The Helsinki Cup is a great tournament where white can play games on a suitable level (‘hobby’ level). Hopefully as many white players as possible will play there. If that does not happen, we have to complete the team from red. Since the level is ‘hobby’, it is still not good for other teams if we take too many red players. Still trying to get a good group together!

2. Red/White Division: The rules of the Football Association and the district do not encourage the players to move a lot between different levels and teams. From a higher level, we can move max. 3 players to play in the next day’s game on a lower level; we had a few players in the spring benefitting from this opportunity. With coaches, it was also agreed to play three white players in the reds when there are vacancies available. Playing a player above or below the normal 'level' is always based on the coaches’ view that the player benefits from this and can in this way develop more. The Red/White division is criss-crossed, therefore, as far as possible but not without limits.

3. Why are players in red or white? At the background is always a coaching decision. Some players have played for a long time, are quite ambitious, focus well on training and also practice on their own time and / or do other kinds of sports. Some players sometimes have a difficulty of concentrating on the exercises or doing the exercises carefully. Some still lack playing experience. Some may want to take the trainings a little more lightly, and then the hobby level team is the right level. These differences have to be taken into account in the coaching. Each team's players must also learn to play with each other and weld to their team. When the coach staff so thinks and the player itself is ready, the player can move to the other team. The goal is to develop both teams on their own terms. However, coaches also as a common practice mix training groups from time to time. We try to find times when the whole HIFK06 is together, e.g. initial warm-up, after training, our own tournament, autumn camp in Eerikkilä, etc.

4. Both Red and White are both important. The group does not function very well in budgetary terms if it is too small a group. As players' skill and experience levels vary, it makes sense to divide players into two separate teams. If there were around 40 players, we could split them into three teams.

5. Playing season: according to HIFK club rules agreed in the spring, each player is committed to the entire season (= calendar year) which also applied to payments. So, by default, we expect all players to return to training at the beginning of the autumn season. See you later in the fall!

Hugo, profiilikuva
Hugo

Eräs asia vielä: parin vuoden päästä pelataan isolla kentällä 11vs11. Jos meillä on (toivottavasti) silloin tarpeeksi pelaajia kahteen joukkueeseen, tarvitaan aika iso rinki kumpaankin, jotta matsit toimivat (15-20 pelaajaa, joista osa voi liikkua joukkueiden välillä. Eli tähänkin tulee varautua, eivätkä joukkueiden rajat voi olla kiveen hakattua tässä vaiheessa. Toivottavasti kaikki jatkavat jalkapalloa vielä pitkään ja toivottavasti saamme lisää pelaajia mukaan.

Kommentti tapahtumaan

Hugo, profiilikuva
Hugo ilmoittautui out
Kirjaudu sisään lukeaksesi viesti.
Lue loput viestit

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Kristian Honkanen, Kristian.HONKANEN@hifksoccer.fi